Asbestin poisto turvallisesti

ASBESTITYÖT LAPPEENRANNAN ALUEELLA

Asbestikymppi tekee ammattitaidolla kaikki asbestityöt, kuten asbestikartoitukset ja asbestipurkutyöt Lappeenrannan alueella. Meiltä saat asiantuntevan palvelun yli 20 vuoden kokemuksen tuomalla vankalla ammattitaidolla.

Asbesti on erittäin vaarallista terveydelle, joten mahdollinen rakenteissa piilevä asbesti kannattaa ehdottomasti huomioida ennen remontin tai muiden purkutöiden aloittamista. Ehjät ja hyväkuntoiset asbestia sisältävät materiaalit eivät sellaisenaan ole vaarallisia, mutta rikkoutuessaan ne kuitenkin levittävät ilmaan asbestipölyä, joka taas voi päätyä elimistöön hengitysteitse. Asbesti ei poistu elimistöstä kerran sinne jouduttuaan, joten riskejä ei kannata ottaa.

ASBESTIKARTOITUS JA ASBESTIPURKU

Asbestikartoituksen tehtävänä on selvittää, löytyykö purettavista rakenteista asbestia. Vuonna 2016 voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä asianmukainen asbestikartoitus on pakollinen työvaihe ennen purkutöiden aloittamista kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kiinteistöissä. Asbestikartoitus tehdään ottamalla rakennusmateriaaleista tarvittavat näytteet, jotka lähetetään analysoitavaksi laboratorioon. Käytämme näytteiden analysoinnissa laboratoriota, jolla on käytössään pyyhkäisyelektronimikroskooppi; sen avulla materiaalien asbestipitoisuus saadaan arvioitua 100% varmuudella pelkkien suuntaa-antavien arvioiden sijaan.

Mikäli asbestia löytyy, on purkutyö tehtävä asianmukaisena asbestipurkutyönä. Näin varmistetaan, että asbesti saadaan poistettua turvallisesti ilman vaaran aiheuttamista ympäristölle. Asbestipurku edellyttää oikeanlaisia työvälineitä ja menetelmiä, sekä tietenkin ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa. Käytämme asbestipurkutöissä yleensä alipaineistettua osastointijärjestelmää, jossa työn alla oleva alue eristetään ensin huolellisesti muista ympäröivistä tiloista, ja sen jälkeen alipaineistetaan. Alipaineistus estää pölyn ja muiden epäpuhtauksien siirtymisen työstettävän alueen ulkopuolelle. Kun tämä on tehty, voidaan asbestimateriaali materiaali poistaa turvallisesti. Samalla imuroidaan tarkasti pois kaikki hienojakoinen asbestipöly siihen sopivilla laitteilla.

ASAINTUNTEVA PALVELU

Meiltä saat asbestityöt pitkän kokemuksen tuomalla ammattitaidolla. Työntekijämme ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ovat tehneet lukuisia linjasaneerauksia jo ennen nykyistä asbestilakia. Tämän ansiosta meillä on huomattavasti vankempi käytännön kokemus alan uusiin toimijoihin verrattuna. Teemme yhteistyötä Suomen suurimpien rakennusalan vaikuttajien ja isännöintitoimistojen kanssa sekä asbestikartoituksiin, että asbestipurkutöihin liittyen. Palvelemme Lappeenrannan alueella ja myös laajemmin – ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

TARJOUSPYYNTÖ

Täytä tarjouslomake niin otamme yhteyttä.

Please leave this field empty.AsbestikartoitusAsbestipurku