Hengitä vapaammin - eroon asbestista

ASBESTITYÖT ALAN AMMATTILAISELTA

Kaikki asbestityöt vankalla kokemuksella Kouvolan alueella – Asbestikymppi on alan ammattilainen, joka tekee sujuvasti kaikki asbestikartoitukset ja asbestipurkutyöt. Olemme toimineet alalla jo yli 20 vuotta ja työntekijöiltämme löytyy kokemusta lukuisista linjasaneerauksista jo ajalta ennen nykyisen asbestilain voimaantuloa, joten käytännön kokemusta meiltä löytyy huomattavasti enemmän verrattuna alan uusiin tekijöihin.

Asbesti on terveydelle erittäin vaarallista, eikä se valitettavasti enää poistu elimistöstä kerran sinne jouduttuaan. Mahdollinen rakenteissa piilevä asbesti kannattaa siis ehdottomasti huomioida ennen remontin tai muiden purkutöiden aloittamista. Vaikka ehjät asbestimateriaalit eivät aiheutakaan vaaraa, levittävät ne kuitenkin rikkoutuessaan ilmaan hienoa asbestipölyä, joka taas voi päästyä elimistöön hengitysteitse.

LAKISÄÄTEINEN ASBESTIKARTOITUS

Alkuvuodesta 2016 voimaantulleen lainsäädännön mukaan asbestikartoitus on tehtävä kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin kiinteistöihin ennen purkutöiden aloittamista. Kartoituksen yhteydessä otetaan rakennusmateriaaleista tarvittavat näytteet, jotka lähetetään tutkittavaksi laboratorioon. Käytämme laboratoriota, jolla on käytössään pyyhkäisyelektronimikroskooppi; tämä on tarkin mahdollinen laite asbestin analysoimiseen ja sen avulla materiaalien asbestipitoisuus saadaan arvioitua täydellä varmuudella.

ASBESTIPURKUTYÖT TURVALLISESTI

Mikäli rakenteista löytyy asbestia, tulee purkutyö tehdä asianmukaisesti asbestipurkutyönä, joka mahdollistaa asbestin poistamisen turvallisesti ilman ympäristölle aiheutuvaa vaaraa. Asbestipurku vaatii oikeanlaista menetelmää ja erikoisvälineitä, sekä tietenkin asiantuntevia työntekijöitä, joilta löytyy riittävä osaaminen ja kokemus.

Teemme asbestipurkutyöt yleensä käyttämällä ns. alipaineistettua osastointijärjestelmää, jossa työn alla oleva tila eristetään huolellisesti muista ympärillä olevista tiloista ja sen jälkeen alipaineistetaan. Alipaineistus estää pölyn ja muiden epäpuhtauksien kulkeutumisen muihin tiloihin. Tämän jälkeen asbestimateriaali päästään poistamaan turvallisesti ja poiston yhteydessä imuroidaan myös tarkasti kaikki asbestipöly siihen sopivilla laitteilla.

Asbestikartoitus, asbestipurku ja kaikki asbestityöt asiantuntevasti alan ammattilaiselta – Asbestikymppi palvelee alueella Kouvola ja lähiseudut. Ota yhteyttä!

TARJOUSPYYNTÖ

Täytä tarjouslomake niin otamme yhteyttä.

Please leave this field empty.AsbestikartoitusAsbestipurku