Asbestityöt Espoon alueella

ASBESTITYÖT ALAN AMMATTILAISELTA

Asbestikymppi on Espoon ja muun Etelä-Suomen alueella toimiva yritys, joka tekee asbestikartoitukset ja asbestipurkutyöt yli 20 vuoden kokemuksen tuomalla vankalla ammattitaidolla. Meiltä löytyy tarvittava asiantuntemus ja osaaminen asbestitöiden suorittamiseen turvallisesti alusta loppuun saakka.

Ehjät ja hyvässä kunnossa olevat asbestia sisältävät materiaalit eivät ole vaarallisia, mutta rikkoutuessaan tai vaurioituessaan ne levittävät ilmaan vaarallista asbestipölyä. Terveydelle erittäin vaarallinen asbesti kulkeutuu elimistöön hengitysteitse, eikä se enää poistu elimistöstä kerran sinne päädyttyään. On siis huomattavan tärkeää ottaa rakenteissa mahdollisesti oleva asbesti huomioon ennen remontin tai muiden purkutöiden aloittamista.

ASBESTIKARTOITUS JA ASBESTIPURKU

Tänä päivänä laki edellyttää asbestikartoituksen tekemistä ennen rakenteiden purkutöiden aloittamista kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin kiinteistöihin. Kartoituksen yhteydessä rakenteista otetaan tarvittavat näytteet, jotka analysoidaan laboratoriossa. Käytämme laboratoriota, joka hyödyntää ns. pyyhkäisyelektronimikroskoppia, jolla saadaan aikaan tarkin mahdollinen tulos; asbestipitousuus saadaan arvioitua 100% varmuudella.

Mikäli kartoituksessa selviää, että rakenteista löytyy asbestia, on tämä huomioitava ennen purkutöiden aloittamista. Meiltä saat myös asbestipurkutyöt luvanvaraisesti tehtynä. Asbestikartoituksen antaman informaation pohjalta tehtävä asianmukainen asbestipurku takaa, että asbesti poistetaan ilman, että ympäristölle aiheutuu vaaraa. Toteutamme asbestipurut yleensä osastointijärjestelmää hyödyntäen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työn alla oleva alue eristetään tarkasti muista tiloista ja sen jälkeen tila alipaineistetaan, joka taas estää asbestipölyn ja muiden epäpuhtauksien siirtymisen työstettävän tilan ulkopuolelle. Tämän jälkeen asbestipöly imuroidaan huolellisesti tarkoitukseen sopivilla erikoislaitteilla.

ASIANTUNTEVA JA SUJUVA PALVELU

Pitkä kokemus asbestitöistä antaa meille valmiudet tarjota asiakkaillemme asiantunteva ja sujuva palvelu. Henkilökunnaltamme löytyy vankka kokemus lukuisista linjasaneerauksista jo ennen nykyisen asbestilain voimaan astumista, joten käytännön kokemus on meillä huomattavasti laajempi alan uusiin toimijoihin verrattuna. Palvelemme alueella Espoo ja muu Etelä-Suomi. Ota yhteyttä!

TARJOUSPYYNTÖ

Täytä tarjouslomake niin otamme yhteyttä.

Please leave this field empty.AsbestikartoitusAsbestipurku